Informatievoorziening

Binnen het vakgebied Informatievoorziening zijn met name de aan de businesskant gelegen deelgebieden Functioneel Beheer en Informatiemanagement onderbelicht. Op deze pagina vindt u een aantal websites van organisaties, die binnen deze deelgebieden een vooraanstaande rol spelen. Ik beveel u van harte een kijkje op deze websites aan.

 • funbee-logoFunBee, de community voor FB / IM
  FunBee is de online community voor Functioneel Beheerders en Informatie Managers in de Benelux. Kennisdeling in dit relatief jonge vakgebied is essentieel om organisaties verder te helpen.

  FunBee is in het leven geroepen om Functioneel Beheerders en Informatie Managers met elkaar in contact te brengen op een professionele maar ook informele manier. De bedoeling is mensen bijeen te brengen rondom een focusgebied.

 • asl-foundation-logoASL BiSL Foundation
  Ketenintegratie, ook voor de IV-huishouding
  De ASL BiSL Foundation (vh de stichting ASL Foundation) beheert sinds enkele jaren het ASL- en BiSL-gedachtengoed en draagt dat verder uit. De stichting beoogt daarmee business en IT dichter bij elkaar te brengen. Want ketenintegratie is noodzakelijk, ook – en misschien zelfs juist – voor de informatievoorziening. Als 1ste directeur van deze stichting kan ik deze natuurlijk niet laten ontbreken.
 • vts Politie Nederland
  Een van de belangrijke taken van de vtsPN is de ICT-voorzieningen voor de politie en andere OOV-partners te verbeteren en uit te breiden. Hiervoor zijn in het land onder meer 7 geavanceerde rekencentra.
  De vts Politie Nederland is initiator van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer, het vakblad Functioneel Beheer en de Overheidstafel Verbetering Regieorganisatie IT.